Lập trình Web tốc độ cao, thời gian thực với NodeJS

Bạn sẽ học được gì?

  • Nắm được cách cài đặt NodeJS trên mọi môi trường
  • Biết cách sử dụng NPM để quản lý thư viện cho ứng dụng NodeJS
  • Biết cách làm việc với NodeJS và logic phía Server
  • Viết được Web Server và ứng dụng Web cơ bản với NodeJS
  • Xây dựng BLOG cá nhân, tạo được ứng dụng CHAT web
  • Biết cách triển khai ứng dụng NODEJS trên Internet

Đối tượng đào tạo

  • Dành cho bất kỳ ai muốn học NodeJS và trở thành Web developer
  • Người đã có kiến thức cơ bản với HTML, CSS, JS, muốn tìm hiểu và làm việc với NodeJS
  • Người muốn phát triển nghề nghiệp với NodeJS

 

Giới thiệu khóa học

Node.js là 1 nền tảng phát triển ứng dụng phía server. Nó sử dụng ngôn ngữ lập trình JavaScript. Mỗi kết nối đến sẽ sinh ra 1 sự kiện, cho phép hàng chục nghìn user truy cập cùng lúc và tốc độ thì cực nhanh. 

NodeJS hiện đang là 1 Javascript Engine cực hot, được nhiều người ưa chuộng bởi tốc độ nhanh, nhẹ, đơn giản và thư viện hỗ trợ phong phú. 

Vậy còn chần chờ gì nữa mà không Update xu thế!  

Khoá học "Lập trình web với NodeJS" sẽ hướng dẫn bạn từng bước để xây dựng các ứng dụng Web thời gian thực, tốc độ cao: BLOG cá nhân, CHAT nhóm,..

Nội dung khóa học

Bài 1: Cài đặt NodeJS trên Windows
Bài 2: Cài đặt NodeJS trên Linux - Ubuntu
Bài 3: Cài đặt NodeJS trên MacOS
Bài 4: Viết ứng dụng Helloworld với NodeJS
Bài 5: Node module, module.export và require
Bài 6: Sử dụng NPM để quản lý package và module trong NodeJS
Bài 7: File System và làm việc với file trong NodeJS
Bài 8: Asynchronous và Callback function trong NodeJS
Bài 9: Asynchronous và cách dùng Promise trong NodeJS
Bài 10: Tạo webserver cơ bản với HTTP module
Bài 11: Tạo Webservice API trả về JSON với HTTP module
Bài 12: Cài đặt ExpressJS, xây dựng cấu trúc thư mục cho dự án
Bài 13: ExpressJS route
Bài 14: Cài đặt một số middleware cần thiết: body-passer, session
Bài 15: Tích hợp Template Engine EJS với ExpressJS
Bài 16: Cấu hình Static folder JS, CSS, IMAGE
Bài 17: Cài đặt MySQL trên windows và linux. Một số thao tác lệnh cơ bản
Bài 18: Kết nối với MySQL trong NodeJS
Bài 19: Thiết kế Cơ sở dữ liệu
Bài 20: Xây dựng giao diện Đăng ký
Bài 21: Route và viết logic controller cho chức năng Đăng Ký
Bài 22: Viết logic model cho chức năng đăng ký
Bài 23: Mã hoá password với bcrypt module
Bài 24: Xây dựng giao diện Đăng nhập
Bài 25: Route và logic controller cho chức năng đăng nhập (Phần 1)
Bài 26: Route và logic controller cho chức năng đăng nhập (Phần 2)
Bài 27: Thiết kế Cơ sở dữ liệu
Bài 28: Xây dựng giao diện trang Admin Dashboard - liệt kê danh sách bài viết
Bài 29: Route và Logic trang Admin Dashboard
Bài 30: Xây dựng giao diện trang thêm mới bài viết
Bài 31: Lập trình logic cho chức năng thêm mới bài viết
Bài 32: Xử lý thông báo lỗi trong trang thêm mới bài viết
Bài 33: Xây dựng giao diện trang cập nhật bài viết
Bài 34: Lập trình logic cho chức năng cập nhật bài viết
Bài 35: Xây dựng API xoá bài viết
Bài 36: Xây dựng Trang danh sách users
Bài 37: Xử lý session
Bài 38: Xây dựng giao diện trang chủ Blog
Bài 39: Route và Logic lấy dữ liệu cho trang chủ
Bài 40: Xây dựng trang chi tiết bài viết
Bài 41: Xây dựng trang About cho Blog
Bài 42: Cài đặt SocketIO
Bài 43: Xây dựng giao diện Chat đơn giản
Bài 44: Kết nối Socket giữa Client và Server
Bài 45: Lập trình logic khi người dùng tham gia chat
Bài 46: Lập trình Logic khi người dùng gửi message chat
Bài 47: Lập trình logic khi người dùng Disconnect chat
Bài 48: Hoàn thiện ứng dụng chat
Bài 49: Import cơ sở dữ liệu
Bài 50: Cài đặt PM2 để chạy ứng dụng NodeJS
Bài 51: Cài đặt Webserver Nginx và cấu hình Proxy sang ứng dụng NodeJS
Bài 52: Thiết lập tên miền cho ứng dụng
  • Kinh nghiệm làm việc

Software Engineer, Backend Developer, Project Leader

Anh có nhiều kinh nghiệm làm việc với môi trường Server, các hệ thống Backend có độ phức tạp lớn như Social Network, Statistic System ...

Anh là người yêu thích Open-Source, có nhiều kinh nghiệm với các công nghệ hệ thống và ngôn ngữ lập trình. Big Data, Python, NodeJS, MongoDB, RabbitMQ ...

Blog: https://cuongba.com

Linkedin: https://vn.linkedin.com/in/cuongbangoc