Tiếng Trung cơ bản 2

Bạn sẽ học được gì?

  • Có ngay 600 từ vựng, 70 cấu trúc ngữ pháp cơ bản dành cho người mới bắt đầu
  • Có khả năng nghe, phản xạ âm, nhận mặt chữ Hán thành thạo trong phạm vi khóa học.
  • Có khả năng giao tiếp thành thạo trong phạm vi từ vựng và chủ đề trong khóa học.
  • Có đủ kiến thức để thi được HSK3/6 (Mức HSK thứ 3 trong 6 cấp HSK theo quy định của Trung Quốc, có giá trị toàn cầu)

Đối tượng đào tạo

  • Những người đã biết sơ qua Tiếng Trung, có vốn từ vựng 200-300 từ. Học xong Hán ngữ 1 hoặc nửa đầu giáo trình Boya1.

  • Độ tuổi 15-60 đều học được.

  • Phù hợp nhất với sinh viên và những người làm việc trong công ty Trung Quốc, với đối tác Trung Quốc

 

Giới thiệu khóa học

Đây là khóa học tiếng Trung cơ bản dành cho người mới bắt đầu, nội dung dựa trên giáo trình Boya Chinese do ĐH Văn hóa và Ngôn ngữ Bắc Kinh ấn hành. Bạn sẽ được học đầy đủ kiến thức thuộc nội dung bài 16 đến hết giáo trình Boya 1.

Mỗi bài học trong giáo trình được chia thành 4 phần, giảng dạy bằng video: Hội thoại và mẫu câu, Viết chữ Hán, Ngữ pháp, Luyện phản xạ giao tiếp.

Nội dung khóa học

Bài 1: Mẫu câu và Hội thoại - phần 1
Bài 2: Mẫu câu và Hội thoại - phần 2
Bài 3: Viết chữ Hán
Bài 4: Ngữ pháp
Bài 5: Mẫu câu và Hội thoại - phần 1
Bài 6: Mẫu câu và Hội thoại - phần 2
Bài 7: Mẫu câu và Hội thoại - phần 3
Bài 8: Viết chữ Hán
Bài 9: Ngữ pháp
Bài 10: Mẫu câu và Hội thoại - phần 1
Bài 11: Mẫu câu và Hội thoại - phần 2
Bài 12: Mẫu câu và Hội thoại - phần 3
Bài 13: Viết chữ Hán
Bài 14: Ngữ pháp
Bài 15: Mẫu câu và Hội thoại - phần 1
Bài 16: Mẫu câu và Hội thoại - phần 2
Bài 17: Viết chữ Hán
Bài 18: Ngữ pháp
Bài 19: Mẫu câu và Hội thoại - phần 1
Bài 20: Mẫu câu và Hội thoại- phần 2
Bài 21: Viết chữ Hán
Bài 22: Mẫu câu và Hội thoại - Phần 1
Bài 23: Mẫu câu và Hội thoại - Phần 2
Bài 24: Viết chữ Hán
Bài 25: Ngữ pháp
Bài 26: Mẫu câu và Hội thoại
Bài 27: Viết chữ Hán
Bài 28: Ngữ pháp
Bài 29: Mẫu câu và Hội thoại - phần 1
Bài 30: Mẫu câu và Hội thoại - phần 2
Bài 31: Viết chữ Hán
Bài 32: Ngữ pháp
Bài 33: Mẫu câu và Hội thoại - phần 1
Bài 34: Mẫu câu và Hội thoại - phần 2
Bài 35: Mẫu câu và Hội thoại - phần 3
Bài 36: Viết chữ Hán
Bài 37: Ngữ pháp
Bài 38: Mẫu câu và Hội thoại - phần 1
Bài 39: Mẫu câu và Hội thoại - phần 2
Bài 40: Viết chữ Hán
Bài 41: Ngữ pháp
Bài 42: Mẫu câu và Hội thoại - phần 1
Bài 43: Mẫu câu và Hội thoại - phần 2
Bài 44: Viết chữ Hán
Bài 45: Ngữ pháp
Bài 46: Mẫu câu và Hội thoại - phần 1
Bài 47: Mẫu câu và Hội thoại - phần 2
Bài 48: Mẫu câu và Hội thoại - phần 3
Bài 49: Viết chữ Hán
Bài 50: Ngữ pháp
Bài 51: Mẫu câu và Hội thoại - phần 1
Bài 52: Mẫu câu và Hội thoại - phần 2
Bài 53: Mẫu câu và Hội thoại - phần 3
Bài 54: Viết chữ Hán
Bài 55: Ngữ pháp
Bài 56: Mẫu câu và Hội thoại - phần 1
Bài 57: Mẫu câu và Hội thoại - phần 2
Bài 58: Mẫu câu và Hội thoại - phần 3
Bài 59: Viết chữ Hán
Bài 60: Ngữ pháp
Bài 61: Mẫu câu và Hội thoại - phần 1
Bài 62: Mẫu câu và Hội thoại - phần 2
Bài 63: Mẫu câu và Hội thoại - phần 3
Bài 64: Viết chữ Hán
Bài 65: Ngữ pháp
  • Kinh nghiệm làm việc

Là người sáng lập và giảng dạy chương trình "Học Tiếng Trung dễ như ăn kẹo" thu hút nhiều người học nhất trên Youtube, với gần 7 triệu lượt view và 40 ngàn người theo dõi. 

Hiện đang là giám đốc Trung tâm Tiếng Trung Cầm Xu - trung tâm dạy phát âm chuẩn nhất Hà Nội.