Các phiên bản của bài thi Aptis

0
49

Aptis hiện có 4 phiên bản bài thi.

Phiên bảnMô tả
Aptis General (Aptis Thông dụng)·       Đánh giá trình độ từ A1 đến C (theo Khung Châu Âu CEFR)

·       Cấu trúc gồm 5 phần: 4 kỹ năng và Ngữ pháp & Từ vựng

 

 

Aptis for Teens (Aptis cho Học sinh)

·       Dành cho học sinh từ 13 đến 17 tuổi

·       Đánh giá trình độ từ A1 đến C (theo Khung Châu Âu CEFR)

·       Cấu trúc gồm 5 phần: 4 kỹ năng và Ngữ pháp & Từ vựng. Nội dung dành cho lứa tuổi.

·       Bài thi đầu vào toàn cầu của nhiều trường quốc tế (Singapore, Đài Loan, Trung Quốc)

 

Aptis for Teachers (Aptis cho Giáo viên)

·       Dành cho giáo viên và học viên chuyên ngành sư phạm.

·       Cấu trúc tương tự Aptis General. Nội dung bài thi bám sát và gần với các tình huống, chủ đề trong hoạt động dạy học.

·       Đánh giá trình độ từ A1 đến C (theo Khung Châu Âu CEFR).

 

Aptis Advanced (Aptis Nâng cao)

·       Dành cho thí sinh/ứng viên có trình độ tiếng Anh khá cao.

·       Cấu trúc 5 phần nhưng độ dài và nội dung câu hỏi nâng cao.

·       Đánh giá trình độ từ B1 đến C2 (theo Khung Châu Âu CEFR).

 

Bạn có thể đăng ký thi Aptis với Hiệp hội các trường Đại học Cao đẳng Việt Nam qua link:

https://forms.gle/TbGHihniT5m3WRzNA

https://m.me/1815493735225854?ref=dangkythiAptis