Lợi ích đối với các tổ chức giáo dục Việt Nam khi sử dụng Aptis

0
29

1. Phù hợp với hệ thống giáo dục Việt Nam:

 • Bài thi Aptis được quy chuẩn trực tiếp sang Khung chuẩn Ngoại ngữ Châu Âu
  (CEFR)
 • Aptis ương thích với Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam
 • Nội dung bài thi cập nhật với thực tiễn Anh ngữ quốc tế

2. Tính chính xác

 • Nội dung được xây dựng các nghiên cứu về khảo thí mới nhất
 • Bài thi được quản lý bởi một hệ thống bảo mật hiện đại
 • Hợp phần kỹ năng Nói và Viết được chấm bởi các giám khảo quốc tế

3. Tính linh hoạt

 • Có thể lựa chọn kỹ năng muốn kiểm tra theo đúng nhu cầu
 • Có thể lựa chọn cách thức tổ chức thi phù hợp và thuận tiện nhất
 • Tính hiệu quả
 • Kết quả sẽ có trong vòng 48 giờ
 • Chi phí hợp lý