Chủ đề thực tế tăng cường ClassVR

SẢN PHẨM

SILVER

 • 30 thiết bị dành cho sinh viên
 • Thiết bị thế hệ mới nhất dựa trên Android
 • Google Expeditions- Ứng dụng máy ảnh khám phá và Cardboard
 • Tai nghe thực tế ảo Lenovo Mirage Solo
 • Homido Grab viewers
 • 1 máy tính bảng dành cho giáo viên
 • 1 Bộ định tuyến Wi-Fi 5Ghz
 • 1 Hộp vận chuyển / Xe sạc
 • 1 giờ đào tạo trực tuyến giới thiệu
 • Dịch vụ găng tay trắng RobotLAB
 • Bảo hành 1 năm và Hỗ trợ RobotLAB

30.000 USD/hệ thống

LIÊN HỆ

GOLD

 • 30 thiết bị dành cho sinh viên
 • Thiết bị thế hệ mới nhất dựa trên Android
 • Google Expeditions- Ứng dụng máy ảnh khám phá và Cardboard
 • Tai nghe thực tế ảo Lenovo Mirage Solo
 • Homido Grab viewers
 • 1 máy tính bảng dành cho giáo viên
 • 1 Bộ định tuyến Wi-Fi 5Ghz
 • 1 Hộp vận chuyển / Xe sạc
 • 1 giờ đào tạo trực tuyến giới thiệu
 • Dịch vụ găng tay trắng RobotLAB
 • Bảo hành 1 năm và Hỗ trợ RobotLAB

50.000 USD/hệ thống

LIÊN HỆ

DIAMOND

 • 30 thiết bị dành cho sinh viên
 • Hệ điều hành VR của Google: Day-Dream (dựa trên Android)
 • Google Expeditions- Ứng dụng máy ảnh khám phá và Cardboard
 • Tai nghe thực tế ảo Lenovo Mirage Solo
 • 1 máy tính bảng dành cho giáo viên
 • 1 Bộ định tuyến Wi-Fi 5Ghz
 • Tai nghe sinh viên
 • Bộ điều khiển học sinh
 • 1 Hộp vận chuyển / Xe sạc
 • 1 giờ đào tạo trực tuyến giới thiệu
 • Dịch vụ găng tay trắng RobotLAB
 • Bảo hành 1 năm và Hỗ trợ RobotLAB
 • Camera 360 VR

60.000USD/hệ thống

LIÊN HỆ