Hệ thống quản lý thông minh 

Lợi ích đối với nhà trường

 • E-Smart là phương tiện liên lạc nhanh chóng và kịp thời đến với phụ huynh trong việc truyền tải thông tin quá trình học tập, rèn luyện, thông báo của nhà trường, giáo viên… và các thông tin khác, đồng thời đánh giá, tư vấn cho gia đình hỗ trợ học sinh học tập, rèn luyện;
 • E-Smart gắn kết và thúc đẩy sự hợp tác trong việc quản lý việc học tập và tác phong, đạo đức của học sinh trong trường học và tại gia đình, nhằm hạn chế tối đa các hậu quả nghiêm trọng của việc thiếu sự trao đổi thông tin giữa Nhà trường và Phụ huynh

Lợi ích của phụ huynh học sinh

 • Đây là công cụ hỗ trợ giám sát con cái nâng cao kết quả học tập, ý thức kỷ luật, đồng thời liên lạc trực tiếp với giáo viên và nhà trường một cách nhanh chóng. 
 • Phụ huynh sẽ nhận được tất cả các thông tin từ nhà trường từ thông báo họp, thông báo lịch thi, kiểm tra cho đến kết quả học tập của các môn học, cũng như đánh giá, xếp loại về học tập của học sinh…

Lợi ích của học sinh 

 • Nhận được sự quan tâm kịp thời từ phía gia đình và nhà trường về tình hình học tập, từ đó hoàn thiện, nâng cao kết quả học tập.

SẢN PHẨM

SILVER

 • Không giới hạn số lượng người dùng
 • Bộ tài liệu hướng dẫn chi tiết
 • 01 buổi training cho khách hàng
 • Khởi tạo hệ thống cho khách hàng
 • Số lượng tin nhắn gửi: 20.000 tin nhắn/Tháng

250.000.000VNĐ/Năm

LIÊN HỆ

GOLD

 • Không giới hạn số lượng người dùng
 • Bộ tài liệu hướng dẫn chi tiết
 • 01 buổi training cho khách hàng
 • Khởi tạo hệ thống cho khách hàng
 • Số lượng tin nhắn gửi: 50.000 tin nhắn/Tháng
 • 01 kỹ thuật support 01 tháng
 • Phân loại và phân tích thông tin đối với người sử dụng
 • Họp trực tuyến trên hệ thống

375.000.000VNĐ/hệ thống

LIÊN HỆ

DIAMOND

 • Không giới hạn số lượng người dùng
 • Bộ tài liệu hướng dẫn chi tiết
 • 01 buổi training cho khách hàng
 • Khởi tạo hệ thống cho khách hàng
 • Không giới hạn số lượng tin nhắn
 • 01 kỹ thuật support 01 tháng
 • Phân loại và phân tích thông tin đối với người sử dụng
 • Họp trực tuyến trên hệ thống
 • Tạo dựng hệ thống học tập trực tuyến
 • Xây dựng hệ thống bài kiểm tra trực tuyến trên hệ thống

450.000.000VNĐ/hệ thống

LIÊN HỆ