Ehub Projects

Ehub Education Futures là mạng lưới nghiên cứu và lãnh đạo tư tưởng tập trung vào giáo dục trên toàn cầu với kinh nghiệm hợp tác với các nhà sáng tạo, các nhà lãnh đạo, các nhà đổi mới và các tổ chức học tập để tạo ra những cơ hội mới cho sự phát triển con người.

Elearning Moodle

Chúng tôi hợp tác với các trường học, trường đại học và các quốc gia để phát triển các nghiên cứu, chính sách và giải pháp sáng tạo cho các vấn đề mà giáo dục phải đối mặt hiện nay — với tầm nhìn hướng tới tương lai. Mục tiêu của chúng tôi là phát triển các trường học của mình để tạo ra các tác động sôi nổi, có tầm nhìn xa, tích cực, hoạt động trước và tạo ra giá trị mà mọi người sẽ tự hào khi được hỗ trợ, làm việc, giảng dạy, trưởng thành và cộng tác với nhau. Đây là điều phải được xây dựng cùng với tất cả các bên liên quan và công việc của chúng tôi tập trung vào việc xây dựng năng lực tập thể để chuyển đổi nền giáo dục.

Đây là công việc khó khăn, nhưng chúng tôi cũng muốn có một chút niềm vui. Chúng tôi là một mạng lưới các chuyên gia về chủ đề, những người có ước mơ lớn và các tác nhân thay đổi. Chúng tôi có một sự hiện diện ảo và một dấu ấn toàn cầu. Chúng tôi tìm kiếm giá trị lâu dài trong việc tạo ra tương lai giáo dục có ý nghĩa.

Blockchain Education

năm. Chúng tôi biết rằng công nghệ kỹ thuật số có khả năng thay đổi trải nghiệm của sinh viên. Chúng tôi có kinh nghiệm, chuyên môn và bí quyết để thúc đẩy sự chuyển đổi đó

Other projects

Elearning Moodle

Thiết kế khóa học Elearning trên hệ thống Moodle. Đảm bảo nội dung truyền đạt và chất lượng đầu ra cho học viên.

Aptis CEFR

Kết nối trung tâm đào tạo anh ngữ. Tổ chức kỳ thi Aptis Online - Offline

Blue Room

Tổ chức các Webinar trên các nền tảng Zoom Meet Bigblue Training Elearning

Block-Chain Education

Ứng dụng công nghệ Blockchain vào Giáo dục. Công cụ tổng kết, đánh giá, lưu trữ,...