Our Services

Mỗi dự án và chương trình là một cơ hội để đổi mới và tìm ra những cách tốt hơn để thực hiện.

Elearning

Sỡ hữu vận hành hệ thống đào tạo trực tuyến. Với chất lượng vận hành cam kết chất lượng đầu ra uy tín.

Aptis Test

Tham gia chương trình tổ chức kỳ thi Aptis chuẩn tiếng anh CEFR

Digital Marketing

Xây dựng hệ thống Website - Fanpage - Chatbot . Một hệ thống chăm sóc khách hàng toàn diện cho bạn.

Webinar Online

Tổ chức Event - Webinar online với số lượng 500-10.000 người tham dự.

Full Service

Chúng tôi biết rằng công nghệ kỹ thuật số có khả năng thay đổi trải nghiệm của sinh viên. Chúng tôi có kinh nghiệm, chuyên môn và bí quyết để thúc đẩy sự chuyển đổi đó

Construction Management

Chúng tôi cung cấp cho các trường đại học và cao đẳng ở Việt Nam các dịch vụ và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số dùng chung, chẳng hạn như hệ thống Elearning Moodle.

Energy and utilities

Chúng tôi giúp lĩnh vực này tiết kiệm thời gian và tiền bạc bằng cách đàm phán các giao dịch trong toàn bộ lĩnh vực với các nhà cung cấp CNTT và nhà xuất bản thương mại.

Roadway

Chúng tôi cung cấp lời khuyên chuyên nghiệp và đáng tin cậy về công nghệ kỹ thuật số cho giáo dục và nghiên cứu, được xây dựng từ kinh nghiệm hơn 7 năm.

Our Stats

Phương pháp tiếp cận của chúng tôi là không ngừng thách thức những suy nghĩ thông thường và không ngừng thúc đẩy những cách thức thông minh hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn để phân phối trong khi luôn làm việc chính trực để đảm bảo chúng tôi duy trì các tiêu chuẩn đạo đức cao trong mọi dự án.

07

YEARS
OF EXPERIENCE

98

HAPPY
CLIENTS

148

PROJECTS

401

Members