THÔNG TIN KHAI GIẢNG & HỌC PHÍ

Khai giảng : 16/12/2020
Lịch học : Thứ 6-7 (Ngày 16,17/12)
Giờ học : 8h30 – 11h30 & 13h30 – 16h30
Thời lượng : 04 buổi/ 16 giờ
Phí tham dự : 3,200,000 VNĐ
Phí ưu đãi : 2,800,000 VNĐ

Phí ưu đãi được áp dụng khi học viên thanh toán trước ngày 09/12.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

 • Các nhân viên và chuyên viên Marketing,
 • Các nhà quản lý marketing và quản lý cấp cao,
 • Chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ,
 • Những người làm trong lĩnh vực Marketing, kinh doanh (Sales) hoặc có mong muốn tìm hiểu về hoạt động Digital Marketing.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi hoàn tất chuyên đề này, học viên có thể:

 • Có cái nhìn tổng quan về Digital Marketing, cũng như khái niệm nghiên cứu, phân tích hành vi người tiêu dùng nhằm phục vụ cho việc thực thi hiệu quả kế hoạch kinh doanh của tổ chức;
 • Hiểu nguyên tắc định vị và truyền thông định vị thương hiệu qua phương thức tiếp cận kỹ thuật số.
 • Tối ưu hóa việc phối kết hợp với bộ phận bán hàng nhằm gắn kết thương hiệu với khách hàng xuyên suốt cuộc hành trình của người mua trong môi trường kỹ thuật
1. Nền tảng Digital Marketing
 • Nguyên lý của Digital Marketing
 • Giới thiệu phương pháp nghiên cứu trong Digital Marketing
 • Thiết lập mục tiêu SMART trong Digital Marketing
 • Kết nối với khách hàng trên thị trường số

2. Marketing truyền thống vs. Digital Marketing

 • Outbound Marketing và Inbound Marketing là gì?
 • Bốn xu hướng chính của Digital Marketing (Big Data, Global Reach, Mobility, Content)
 • Các kênh Digital Marketing
 • Hành trình mua hàng trong Digital Marketing

3. Chiến lược Digital Marketing căn bản

 • Chiến lược Content Marketing
 • Chiến lược SEO và PPC sử dụng Google Ads
 • Chiến lược Quảng cáo Display và Video
 • Chiến lược Định vị và truyền thông định vị trong Digital Marketing

4. Quản trị Digital Marketing

 • Quản trị theo mô hình Inbound Marketing (Lấy khách hàng làm trọng tâm)
 • Thuyết vòng tròn vàng của Simon Sinek
 • Công cụ quản trị Digital Marketing hữu ích
This form is currently undergoing maintenance. Please try again later.