XU THẾ GIÁO DỤC TRONG TƯƠNG LAI

0
99

Trong thời đại 4.0,  công nghệ ngày càng chiếm vai trò quan trọng trong cuộc sống con người trong mọi lĩnh vực …..Xu thế dạy học bằng công nghệ cao ngày càng phổ biến hơn trong đào tạo giáo dục. 

Giảng đường thông minh

Cải cách giáo dục không chỉ ở nội dụng dạy học mà còn ở cả phương thức đào tạo và cách thức đào tạo trong giáo dục, Mỗi sinh viên cũng buộc phải sử dụng máy tính với kết nối internet để thuận tiện cho việc nhận tài liệu từ thầy cô và nộp bài luận.
Ở nước ta do điều kiện kinh tế các trường còn hạn hẹp, giảng viên đã sử dụng phương thức giảng dạy bằng máy chiếu. Kiến thức sẽ được soạn trước bằng power point và có nhiều hình ảnh hay video minh họa để sinh viên có thể hiểu bài dễ dàng hơn.

Ứng dụng công nghệ cao rộng rãi

Ứng dụng công nghệ trong giáo dục được nhiều nước áp dụng ngày càng rộng rãi để nâng cao chất lượng học tập trong sinh viên . Xu hướng áp dụng công nghệ cao là xu thế chung cho giảng dạy, đào tạo trong giáo dục ở tương lai.

Công nghệ cao và tiến xa hơn nữa là trí tuệ nhân tạo .  Ngoài ra những phần mềm về quản lý khóa học như Canvas giúp giảng viên có thể nắm được tiến trình học tập của sinh viên và sinh viên hoàn toàn có thể chia sẻ, thảo luận từ tài liệu, video, audio bài học.

Phương pháp Team – based learning

Phương pháp Team – based learning là một phương pháp học mới có thể phát huy tính chủ động, sáng tạo, khả năng phân tích và giải quyết vấn đề của người học, đồng thời tạo nhiều hứng thú trong học tập khác hẳn với các phương pháp học tập truyền thống.