Education 4.0

transforming the future of education (through advanced technology)

Follow us :

Phone number:

08579 08333

Working hour:

Mon - Sat: 08:00 - 17:00

E-mail us:

info@ehub.vn

WHAT WE DO
OUR SERVICES

Elearning

Dịch vụ eLearning toàn cầu, các xu hướng mới nổi, việc sử dụng sản phẩm, các yếu tố thúc đẩy học viên và giảng viên, định vị chất lượng và kết quả học tập của học viên.

Aptis

Aptis is trusted by governments and organisations in more than 85 countries for validating and raising the standards of English.

Workshops

Trong một thế giới được thúc đẩy bởi sự thay đổi công nghệ và xã hội đang tăng tốc theo cấp số nhân, toàn cầu hóa và thúc đẩy những đổi mới sáng tạo hơn, làm thế nào chúng ta có thể đảm bảo sự thành công của bản thân với tư cách là cá nhân, cộng đồng và hành tinh?

ABOUT US

Ehub Education Futures

là một mạng lưới nghiên cứu và lãnh đạo tư tưởng tập trung vào giáo dục trên toàn cầu với kinh nghiệm hợp tác với các nhà sáng tạo, các nhà lãnh đạo, các nhà đổi mới và các tổ chức học tập để tạo ra những cơ hội mới cho sự phát triển của con người. Chúng tôi làm việc để tạo ra các tác động sống động, có tầm nhìn xa, tích cực, vận hành trước và tạo ra giá trị nhằm thay đổi cách thức và những gì chúng tôi học được. Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra kết quả cho tất cả các học viên có ý nghĩa cho 21 st thế kỷ và xa hơn nữa.

Why Choose Us

Cloud

Tư vấn, hỗ trợ và đại lý dịch vụ

Connectivity

Dịch vụ kết nối và cơ sở hạ tầng

Cyber security

Bảo vệ mạng và tổ chức của bạn

Data analytics

Giải quyết các thách thức chiến lược thông qua dữ liệu

Libraries, learning resources and research

Dịch vụ , cơ sở hạ tầng và lời khuyên

Student experience

Các công cụ để làm phong phú thêm khả năng học tập và việc làm

Trust and identity

Xác minh dữ liệu hoặc tình trạng của nhân viên và học sinh

Frameworks

Các thỏa thuận khung đã được phê duyệt và hệ thống để giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc.

Ehub Achievements

Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Hiệp hội các trường ngoài công lập. Hiệp hội sẽ hình thành trên cơ sở tổ chức lại Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập. Hoạt động trên phạm vi cả nước và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.

30
Clients
148
Projects
410
Members

07

YEARS OF EXPERIENCE IN
THE CONSTRUCTION INDUSTRY

Latest Projects

Elearning Moodle

Thiết kế khóa học Elearning trên hệ thống Moodle. Đảm bảo nội dung truyền đạt và chất lượng đầu ra cho học viên.

Aptis CEFR

Kết nối trung tâm đào tạo anh ngữ. Tổ chức kỳ thi Aptis Online - Offline

Blue Room

Tổ chức các Webinar trên các nền tảng Zoom Meet Bigblue Training Elearning

Block-Chain Education

Ứng dụng công nghệ Blockchain vào Giáo dục. Công cụ tổng kết, đánh giá, lưu trữ,...